เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญของ 2566

รายได้รวม

Icon Total Revenue
1,816.51
ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

Icon Total Asset
3,336.12
ล้านบาท

กำไรสุทธิ

2566
335.10
ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET : DITTO
20.30 บาท
+0.20 (1.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
427,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
8,750,270
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร