เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญของปี 2564

รายได้รวม

Icon Total Revenue
1,093.64
ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

Icon Total Asset
1,342.90
ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 2564
161.81
ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

MAI : DITTO
55.25 บาท
-3.00 (-5.15%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,514,154
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
256,125,475
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร