เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญของ 6M2566

รายได้รวม

Icon Total Revenue
857.63
ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

Icon Total Asset
3,269.47
ล้านบาท

กำไรสุทธิ

6M2566
173.39
ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

MAI : DITTO
26.25 บาท
+1.00 (3.96%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,605,713
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
67,183,240
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร