เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญของ 3M2567

รายได้รวม

Icon Total Revenue
718.74
ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

Icon Total Asset
4,358.88
ล้านบาท

กำไรสุทธิ

3M2567
104.59
ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET : DITTO
15.10 บาท
+0.40 (2.72%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,535,310
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
22,994,970
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร