เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญของ ปี 2565

รายได้รวม

Icon Total Revenue
1,239.12
ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

Icon Total Asset
1,658.31
ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 2565
234.75
ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

MAI : DITTO
29.75 บาท
-0.50 (-1.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,125,434
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
33,856,150
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร