เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญของ 9M2566

รายได้รวม

Icon Total Revenue
1,412.54
ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

Icon Total Asset
3,322.30
ล้านบาท

กำไรสุทธิ

9M2566
269.97
ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET : DITTO
24.00 บาท
-1.00 (-4.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,196,679
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
77,918,590
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร