เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลดำเนินงานที่สำคัญของปี 2563

รายได้รวม

Icon Total Revenue
988.18
ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

Icon Total Asset
773.81
ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 2563
114.20
ล้านบาท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

MAI : DITTO
26.75 บาท
-0.25 (-0.93%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,064,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
54,452,075
ปรับปรุงเมื่อ
อ่านทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร