DITTO เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai วางแผนขยายเครือข่ายศูนย์กระจายการให้บริการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รุกพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อให้บริการบนระบบคลาวด์รับยุคดิจิทัล

06 พฤษภาคม 2564

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai มั่นใจนักลงทุนจะให้การตอบรับดี วางแผนขยายเครือข่ายศูนย์กระจายการให้บริการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจรครอบคลุมทั่วประเทศ และลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารเพื่อให้บริการบนระบบคลาวด์ รองรับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการเอกสารจากทุกแห่ง

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DITTO” หรือ “บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร (Document and Data Management Solution) เปิดเผยว่า หุ้นของบริษัทฯ จะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อ ‘DITTO’ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร โดยมีฐานลูกค้าเป็นหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น ศาลยุติธรรม เซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ อีกด้วย

หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai บริษัทฯ มีแผนสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล พร้อมด้วยธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ ที่บริษัทฯ มุ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริหารงานเอกสารดิจิทัลในประเทศไทย โดยใช้จุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร การให้บริการที่มีคุณภาพ รวมไปถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ส่วนธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของระบบที่ให้บริการแก่ลูกค้า ความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ในการบริหารโครงการ และชูผลงานในอดีตที่มีคุณภาพ เช่น โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเครื่องฉายดาวแก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ตลอดจนการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนขยายการลงทุนศูนย์กระจายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านเอกสารและดิจิทัล ที่มีแผนกระจายทีมงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารเพื่อให้บริการบนระบบคลาวด์ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการเอกสารจากทุกที่ผ่านระบบคลาวด์

ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2561 – 2563 มีรายได้จากการขายและบริการ 422.3 ล้านบาท 773.0 ล้านบาท 986.3 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 52.8% และกำไรสุทธิ 13.4 ล้านบาท 56.3 ล้านบาท และ 114.2 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโตเฉลี่ยต่อปี 192.3% เนื่องจากการเติบโตของงานโครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี และธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 สัดส่วนจากทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล มีสัดส่วนรายได้ 39% ธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ มีสัดส่วนรายได้ 30.7% และธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ มีสัดส่วนรายได้ 30.3%

นายศิต ตันศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า จากศักยภาพของ DITTO ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 จนเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร ประกอบกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของหลายองค์กรที่หันไปใช้ระบบดิจิทัลกันมากขึ้น ทำให้ DITTO เป็นบริษัทที่มีจุดเด่นในหลากหลายด้าน ได้แก่ 1.เป็นผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่ครบวงจร และบริการรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและมีความเฉพาะทาง 2.มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัล 3.โครงสร้างรายได้จากธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม มีส่วนผสมของธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงและธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง 4.มีทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมประสบการณ์ด้านบริหารจัดการเอกสารมามากกว่า 20 ปี 5.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีความโดดเด่นและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้ในช่วงที่ภาพรวมเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในปีที่ผ่านมา

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินรองรับแผนงานขยายการลงทุนแก่ DITTO ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยเฉพาะการให้บริการแปลงข้อมูลจากเอกสารกระดาษเป็นดิจิทและจัดหมวดหมู่พร้อมออกแบบระบบหมุนเวียนเอกสารให้ง่ายต่อการค้นหา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การทำงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) ทั้งนี้ DITTO ได้รับความสนใจเป็นจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมาก และมั่นใจว่า DITTO จะเป็นหุ้นน้องใหม่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงุทน